Terug naar overzicht

EMR H2 Booster

Waterstof is een gas dat uit hernieuwbare elektriciteit kan worden geproduceerd via waterelektrolyse. Daarom zal het een sleutelrol spelen in het koolstofvrije energiesysteem van de toekomst. Moleculaire energiedragers bieden namelijk flexibiliteit als opslagmedium voor energie. Daarnaast helpen ze ook de variabiliteit van een grotendeels hernieuwbaar energiesysteem in evenwicht te houden. Maar het belangrijkste is dat waterstof kan helpen sectoren koolstofvrij te maken. En dat in sectoren waar elektrificatie enorm moeilijk of duur is, zoals de industriesector of het zware vrachtvervoer.

Het EMR H2 Booster-consortium

Om de ontwikkeling van schone waterstofinnovaties, demonstraties, en kennisdeling in de Euregio Maas-Rijn te stimuleren, bundelt een consortium van negen partners de krachten. Dit is een eerste stap richting de grootschalige uitrol van een schone waterstofeconomie.

Het werkgebied van hetEMR H2 Booster-consortiumbestaat uit:

 • Vlaams Limburg
 • Nederlands Limburg
 • Regio Aken
 • Luik

Via grensoverschrijdende samenwerking willen de projectpartners de opkomst van de waterstofeconomie in de regio faciliteren en versnellen.

Het consortium bestaat uit regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waterstofclusterorganisaties en een kennisinstituut. Zo wordt de ruime ervaring uit de waterstofsector gecombineerd met de kennis van plaatselijke kmo’s.

Werkstromen

De projectpartners focussen op vier werkstromen. In de eerste plaats zal een‘mapping’-oefeningplaatsvinden. Zo brengt het project de plannen, wegenkaarten, visies, standpunten, R&D-activiteiten, industriële spelers en competenties uit de regio in kaart. In een volgende stap integreren de partners de gewonnen kennis in een online platform – het Digital Information Platform.

Op basis van de verzamelde inzichten zullen gerichtematchmaking-sessiesworden georganiseerd voor de kmo’s in de regio. Dit is de tweede werkstroom. Hierin zullen verschillende cases gedefinieerd en verder uitgewerkt worden. De cases bestaan uit consortia van kmo’s en andere partners die de ambitie hebben om samen te werken aan implementaties van waterstof. Tijdens het project zullen zij de nodige steun krijgen om de volgende stappen richting realisatie te zetten.

In het kader van de derde werkstroom zullenvier evenementenplaatsvinden, één in elke regio. Deelnemers krijgen de kans om deel te nemen aan inspiratie- of demosessies, maar ook workshops over specifieke thema’s. Enerzijds vergroten deze evenementen de kennis van de betrokken kmo’s. Anderzijds dienen ze als inspiratiebron voor kmo’s die nog niet erg betrokken zijn bij de waterstofsector.

De vierde en laatste werkstroom focust op deverminderingvan deuitstoot van broeikasgassen.Niet alleen door de overgang te maken naar waterstof, maar ook door dit verder te combineren met een toename in technologische ontwikkeling, economische activiteiten en werkgelegenheid. Daarvoor zullen de projectpartners een diverse groei aan kmo’s aanspreken om ze op te nemen in het ecosysteem van het EMR H2 Booster-project.

Het ‘Interreg Euregio Maas-Rijn’-programma financiert het EMR H2 Booster-project. Dit programma ontvangt steun van EFRO van de Europese Unie. Daarnaast ontvangen verschillende partners cofinanciering van lokale overheden, waaronder de Nederlandse provincie Limburg, de Nederlandse provincie Noord-Brabant, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid, de Waalse regering en de Duitse deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen. De looptijd van het project bedraagt 18 maanden.

De projectpartners

 • Stadt Aachen
 • LIOF
 • POM Limburg
 • Cluster TWEED
 • SPI
 • IHK Aachen
 • Universiteit Hasselt
 • Waterstof Coalitie Limburg
 • WaterstofNet
 • Regio Parkstad (geassocieerde partner dat het project steunt)

Het project EMR H2 Booster wordt uitgevoerd onder het Interreg VA Euregio Maas-Rijn Programma, met 532 533 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecoördineerd door WaterstofNet, met projectpartners Stadt Aachen, LIOF, POM Limburg, Cluster TWEED, SPI, IHK Aachen, Universiteit Hasselt, Waterstof Coalitie Limburg en geassocieerde partner Regio Parkstad. Met financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vl), provincie Limburg (Be), provincie Limburg (Nl), provincie Noord-Brabant (Nl), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Nl), Wallonie en Landtag Nordrhein-Westfalen.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.