Terug naar overzicht

Digitale zorgondersteuning

Zorg wordt steeds complexer en vraagt steeds meer afstemming tussen alle betrokkenen:

  • Eerstelijnszorgverleners: zij waar je zonder doorverwijzing terecht kan. Denk aan huisartsen, verpleegkundigen en apothekers.
  • Welzijnszorg, zoals gezinszorg en sociale diensten.
  • De patiënt zelf, die de regie over zijn eigen zorg meer in handen kan nemen.

Optimalisatie van software

Al die verschillende actoren gebruiken hun eigen digitale tools. Daartussen is er vaak nog geen naadloze aansluiting, waardoor vlotte een-op-eenuitwisseling uitblijft. Bovendien zijn veel van die softwarepakketten uit de eerstelijnszorg niet geconnecteerd met het digitale overheidsplatform Vitalink. Dat kan vlotter en efficiënter.

In dit project willen we, met de ondersteuning van het Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), softwareleveranciers aanzetten om de afstemming tussen softwarepakketten en Vitalink te optimaliseren. En dat vooral in het belang van de patiënt.

Het doel: een efficiënte en veilige manier creëren om

  • met elkaar in contact te treden.
  • patiëntgegevens uit te wisselen.
  • on the spot de meest recente patiëntdata te raadplegen.

Naast die efficiënte gegevensdeling ontbreken er vandaag nog verschillende functionaliteiten in de digitale zorgketen. We zullen die hiaten in de digitale zorgketen tijdens dit project in kaart brengen. Voor minstens drie van die hiaten gaan we op zoek naar een digitale oplossing.

We houden de bereikte projectresultaten uiteraard niet in Limburg, maar schalen op naar Vlaanderen. Hiervoor staan we in nauw contact met het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Publicaties
Digitalisering in de zorg: een baanbrekend experiment in Limburg
Download

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg