Terug naar overzicht

Wanderful.stream

Wanderful.stream brengt reststromen van kmo’s in de Euregio Maas-Rijn in kaart én wil die herwaarderen in de vorm van nieuwe prototypes. Dat met de hulp van designers, technologen en businessdevelopers.

In het project ondersteunen we bedrijven met hun ‘circulaire vraagstukken’. We brengen hen in contact met ontwerpers, technologen, maar ook met STEAM-studenten (science – technology – engineering – arts – math). Door interdisciplinair samen te werken is het einddoel sneller in zicht: innovatieve prototypes en concrete businesscases op poten zetten.

Wanderful.stream is een katalysator voor nieuwe circulaire modellen en innovatieve producten. Acht partnerorganisaties actief in Belgisch en Nederlands Limburg, Wallonië en de Duitse regio Aken vormen samen de drijvende kracht achter het project. Onderdelen van het traject:

  • Community-events om bedrijven te werven voor de bootcamps en innovatietrajecten
  • Kennismakingsgesprek of intake met bedrijf (d.i. de opdrachtgever) over reststroom
  • Deelname aan bootcamps
  • Koppeling met designer, technoloog en business developer en start van het innovatietraject
  • ‘Learning from’-inspiratie-events

Een project van Interreg Euregio Maas-Rijn. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Bij Interreg Euregio Maas-Rijn geven we subsidie aan projecten waarbij partners samenwerken over grenzen heen. In 2014-2020 investeren we EUR 96 miljoen uit het Europese Funds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Onze investeringsprioriteiten zijn innovatie, economie, opleiding en sociale inclusie en grensoverschrijdende samenwerking. We zijn een samenwerking tussen 13 partnerregio’s in België, Duitsland en Nederland. Samen investeren we in oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen. Dit geeft Interreg haar eigen karakter: samenwerking tussen regio’s, over grenzen heen. In 2020 vierde Interreg haar 30-jarig bestaan.

Totale subsidiabele kosten: € 3.894.146,16. EFRO-bijdrage: € 1.947.073,06.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg