Life sciences-economie

De gezondheidszorg is een cruciale sector in de Limburgse economie. Bijna één op vijf Limburgers is er tewerkgesteld, bij Limburgse vrouwen is dit zelfs één op drie. Naast de nood aan gekwalificeerd personeel, valt ook het maatschappelijk belang van kwaliteitsvolle zorg niet te onderschatten. In deze sector wint digitalisering aan belang: volgens experten zouden we dankzij de digitalisering van de zorg allemaal vijf jaar langer kunnen leven.

Limburg heeft een uniek zorg- en welzijnsecosysteem. Dat maakt van onze provincie een ideale proeftuin voor digitale innovaties. Die willen we vanuit POM Limburg nog meer stimuleren.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg