Nieuwe Bunders, Maasmechelen

Nieuwe Bunders is een toekomstig bedrijventerrein in Maasmechelen. Het ligt tegenover het bestaande bedrijventerrein de Oude Bunders aan de Rijksweg, vlakbij het op- en afrittencomplex van de E314.

De grootste troef van deze locatie: de goede en directe verbindingen naar Vlaanderen, Luik, Nederlands Limburg én het Duitse Ruhrgebied.

Wat ging vooraf?

Nieuwe Bunders (74ha) is een deelplan uit het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Maasmechelen’. PRUP staat voor Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en bepaalt de bestemming, inrichting én beheer van een gebied. Het PRUP werd op 7 februari 2013 goedgekeurd. Het PRUP bestaat uit zeven deelzones, waarvan zone twee en zeven relevant zijn voor het nieuwe bedrijventerrein Nieuwe Bunders.

POM Limburg maakte in 2015 een masterplan op met de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijventerrein. De gemeenteraad van Maasmechelen keurde dat masterplan goed op de zitting van 5 juli 2016. Op 20 december 2019 sloten we vervolgens een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente, LRM en een private ontwikkelaar met een belangrijk aantal grondposities. Bedoeling: samen deze ontwikkeling realiseren.

De rol van POM Limburg

Het gemeentebestuur van Maasmechelen, POM Limburg, de private ontwikkelaar en LRM zijn partners in dit project en hebben elk een specifieke taak.

Bij POM Limburg willen we Limburg economisch versnellen door onder andere de kwalitatieve ruimte voor bedrijvigheid in Limburg verder te ontwikkelen en te vernieuwen. Dat gaat in dit project concreet over:

  • Minnelijke verwerving van de gronden als onteigenende instantie en ontwikkelingsmaatschappij, indien nodig via gerechtelijke onteigening.
  • Alle administratieve of gerechtelijke handelingen die betrekking hebben op de verwerving van de gronden.
  • Opvolging van een kwalitatieve, tijdige en volledige ontwikkeling van het projectgebied, van plan tot realisatie en uitgifte.

De private ontwikkelaar staat in voor de effectieve ontsluiting, uitrusting en realisatie van het projectgebied. Het gemeentebestuur Maasmechelen coördineert en bewaakt de belangen van haar inwoners, ondernemers en van de gemeente tijdens het proces. LRM neemt in hoofdzaak een adviserende rol op in het overleg- en uitgiftecomité. In bijkomende orde ontwikkelen ze een deel van het projectgebied.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg