PVC-waardeketen

Het sluiten van de kunststofwaardeketen is van cruciaal belang om de gewenste transitie naar een circulaire economie te realiseren. Op het vlak van PVC is deze kringloop grotendeels te sluiten in Limburg. En dat is ook het doel van deze focusgroep binnen de kunststofcommunity.

Vandaag is de bouwsector de voornaamste gebruiker van PVC, tot wel 70 procent. Het materiaal kent er verschillende toepassingen zoals rioolbuizen, ramen en deuren, vloerbedekking en elektriciteitsdraden.

In de focusgroep buigen de deelnemers zich over de logistieke uitdagingen, de technische en economische haalbaarheid en regelgeving rond de recyclage en het hergebruik van PVC.Grondstofproducenten, verwerkers, afvalinzamelaars, recyclagebedrijven, onderzoeksinstellingen en sectorfederaties werken in de focusgroep samen rond die topics.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg