Selectieve inzameling bedrijven

In Vlaanderen is ieder bedrijf of iedere organisatie verplicht om bedrijfsafval volgens de 25 afvalstromen van het VLAREMA te sorteren. Het reglement – opgelegd door OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij – beschrijft hoe bedrijven hun afval correct moeten sorteren en laten ophalen. Desondanks bevat bedrijfsafval gemiddeld 50 procent aan materialen die men had kunnen valoriseren als ze aan de bron waren gesorteerd.

Via dat reglement streeft men ernaar om zo weinig mogelijk restafval te hebben en een gescheiden inzameling van 77,5 procent voor recyclage te behalen. Maar in de praktijk is het voor bedrijven vanuit een economisch standpunt vaak niet haalbaar om bepaalde afvalstromen apart in te zamelen. Daardoor belanden ze onherroepelijk bij het restafval, en uiteindelijk de verbrandingsoven. Bovendien brengt de toekomst nog een uitdaging. Zo is VLAREMA 9 vandaag in ontwikkeling en zal dit leiden tot een strengere regelgeving.

POM Limburg heeft met de focusgroep ‘selectieve inzameling bedrijven’ met de kunststofcommunity de ambitie om een netwerk uit te bouwen en daarmee een pilootproject uit te werken.Het gaat om een betere, selectieve inzameling van bedrijfsafval, rekening houdend met de economische haalbaarheid.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg