Hergebruik & recyclage big bags

Vandaag vertrekt 99 procent – goed voor zo’n 5 à 6 kiloton – van de gebruikte big bags buiten de grenzen van Europa voor recyclage. Het Europees Parlement steunt een wet die de uitvoer van kunststofafval, zoals big bags, naar niet-OESO-landen verbiedt. Maar in de komende vier jaar zal ook de uitvoer naar OESO-landen worden stopgezet.

De strengere regels zijn er om een betere controle te hebben over de grensoverschrijdende transporten van kunststofafval, de illegale afvaltransporten terug te dringen en een betere milieuverantwoorde verwerking wereldwijd te stimuleren.

Bovendien worden de Europese richtlijnen, zoals ‘Proposal Packaging and Packaging Waste’, op het vlak van hergebruik en recyclage van kunststoffen steeds strenger.

POM Limburg richt binnen de kunststofcommunity een focusgroep op rond het thema ‘Hergebruik & recyclage big bags’. Het doel is omgeïnteresseerde partijen samen aan tafel te brengen om zich te buigen over de uitdagingen rond het hergebruik en de recyclage van big bags.Maar verder ook over de inzet van het recyclaat bij de fabricage van nieuwe producten.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg