De universitaire campus in Diepenbeek, ook Limburg DC genoemd, brengt studenten, bezoekers, werknemers, onderzoekers, docenten én recreanten samen in een leerrijke en groene omgeving. Het is onze ambitie om de campus verder te ontwikkelen, alle functies op elkaar te laten aansluiten en optimaal te verbinden met het omliggende landschap.

Kruisbestuiving centraal

Campus Diepenbeek wordt een belangrijk nieuw kruispunt in Limburg, met ruimte voor onderwijs, onderzoek, economische bedrijvigheid en recreatie. Drie deelcampussen – de Health Campus, de Bouwcampus en de onderwijscampus – worden er met elkaar verbonden. Kruisbestuiving tussen de disciplines staat centraal en wordt het uitgangspunt van innovatie.

Meer doen met minder ruimte

De beschikbare ruimte wordt zo optimaal mogelijk benut, met ontharding en verdichting als belangrijkste principes. Meer doen met minder ruimte, dus. Dat betekent concreet dat er zoveel mogelijk in de hoogte gewerkt wordt, en waar het kan op bestaande verhardingen. De Bouwcampus is hier het perfecte voorbeeld: hoge gebouwen, opgesteld bovenop de bestaande parking. Die hoogbouw heeft trouwens niet alleen een ruimtelijk voordeel, maar zorgt ook voor een sterke zichtbaarheid.

Verbinding centraal

Drie belangrijke structuren vormen de symbolische ruggengraat van de campus, dat zijn de ‘Collector’, de ‘Boulevard’ en de bekenpaden. Dat verhoogt de ‘leesbaarheid’ van de campus voor bezoekers. Op dit moment is Campus Diepenbeek nog sterk gefragmenteerd, maar in de toekomst zal verbinding centraal staan. Ook met de buitenwereld, door in te zetten op openbaar vervoer en onder andere een aansluiting met het Spartacustraject te voorzien. De wegen op de campus zelf zullen autoluw zijn – parkeren kan aan de rand in parkeertorens. Tussen de wegen zijn ontmoetingsplekken voorzien, zoals zitbanken en picknickplaatsen.

Een landschap met een rijke geschiedenis

Campus Diepenbeek ligt middenin het waardevolle Demerlandschap, dat de voorbije jaren wat uit het oog verloren is. De huidige campus werkt niet samen met het landschap: geïsoleerde gebouwen en een publieke ruimte die voornamelijk bestaat uit parkeerplaatsen. Het authentieke landschap is op de huidige campus niet meer te herkennen en wordt in ere hersteld. Door de natuur opnieuw toegankelijk te maken kunnen campusbewoners zich op een veilige manier verplaatsen en krijgt de biodiversiteit opnieuw een boost.

Ons doel: van Campus Diepenbeek een nieuw kruispunt maken in Limburg. Een aangename, groene plek om te ondernemen, werken, studeren, onderzoeken, ontmoeten en ontspannen.

De nieuwe Limburg Diepenbeek Campus_Cover
Publicaties
De nieuwe Limburg Diepenbeek Campus
Download
Publicaties
Health Campus Limburg DC
Download
Brochure cover met blauw en wit
Publicaties
Masterplan Campus Diepenbeek
Download

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg