Mobile Methanol Utilisation

‘Heavy duty’ logistiek verduurzamen met groene methanol

De milieu-impact van goederentransport beperken is cruciaal om tegen 2050 een klimaatneutrale samenleving te vormen. Met het ‘Mobile Methanol Utilisation’-project willen VIL en UGent onderzoeken welke rol groene methanol als duurzame brandstof kan spelen in het verduurzamen van specifieke ‘heavy duty’ logistieke toepassingen, zoals binnenvaart, spoor, specifieke havenactiviteiten en goederenbehandeling. POM Limburg en 17 bedrijven zetten hun schouders onder dit project.

Methanol is nu al een veel gebruikte grondstof voor industriële toepassingen, maar de productie ervan is meestal gebaseerd op fossiele bronnen. Groene methanol kan nochtans ook geproduceerd worden op basis van biomassa of door gebruik te maken van groene waterstof en opgevangen CO2.

Groene methanol heeft als klimaatneutrale brandstof enkele interessante eigenschappen. Die komen tegemoet aan de specifieke uitdagingen waar duurzame ‘heavy duty’ logistiek voor staat. Methanol:

  • is vloeibaar bij omgevingstemperatuur
  • heeft een hoge energiedichtheid
  • zorgt voor sterk verlaagde emissies van stikstofcomponenten (NOx), zwavelcomponenten (SOx) en fijn stof

Door zijn chemische eigenschappen kan groene methanol worden vervoerd, opgeslagen en getankt op een manier die erg vergelijkbaar is met de gebruikelijke fossiele brandstoffen.

Om tot een grootschalige productie van groene methanol te komen is er CCU- of ‘Carbon Capture and Utilisation’-technologie nodig. Deze wordt volop ontwikkeld en opgeschaafd. Ook in Vlaanderen staan er investeringen gepland om die productie mogelijk te maken.

Het gebruik van groene methanol voor ‘heavy duty’ logistieke toepassingen is tot op de dag van vandaag relatief weinig onderzocht. Via dit project zullen VIL en UGent inzichten verwerven in de technische mogelijkheden en uitdagingen, zoals infrastructuur, transport en opslag. Maar ook in de economische en operationele haalbaarheid van het gebruik van groene methanol in een logistieke context. Het project moet bedrijven de nodige kennis geven om strategische beslissingen te nemen over toekomstige toepassingen van groene methanol in logistiek.

Dit project wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg