Terug naar overzicht

Clean Mobility Valley

In een wereld die zich beweegt naar klimaatneutraliteit, staan de automotive sector en aanverwante industrieën voor ingrijpende veranderingen. Detransitie naar duurzamere mobiliteiten de opkomst van baanbrekende technologieën zoals elektrische, autonome en verbonden voertuigen zorgen voor grote uitdagingen in deze sector. Tegelijkertijd bieden deze verschuivingen ook kansen voor nieuwe bedrijvigheid en productinnovaties.

Om deze kansen maximaal te grijpen startte POM Limburg met Flanders Make, Ford Lommel Proving Ground, E-Trucks Europe en Stad Lommel hetClean Mobility Valley-initiatief.Deze samenwerking heeft als missie om de transitie naar een duurzame en veerkrachtige automotive sector te versnellen. De partners streven naar een versterking van de innovatiekracht en samenwerking rond duurzame voertuigen, om zo meer toegevoegde waarde en jobs te creëren.

Concreet werken ze rond drie strategische pijlers:

  • Versterken van de R&D-capaciteit
  • Automotive community
  • Vestiging en acquisitie

Versterken van de R&D-capaciteit

De projectpartners zetten een hefboom op de huidige R&D-expertise en infrastructuur bij onderzoekscentra en bedrijven, om zo een hecht ecosysteem rond duurzame voertuigontwikkeling te vormen. Dit doen ze door de bundeling en de bredere bekendmaking van expertise en open testinfrastructuur. Waar nodig zullen ook nieuwe investeringen in gedeelde infrastructuur voor onderzoek en ontwikkeling aangetrokken worden.

Automotive community

De automotive community brengt regelmatig bedrijven, onderzoekscentra en overheids- en sectororganisaties samen, met als doel om samenwerking en innovatie rond duurzame voertuigen te versnellen. Kennis en informatie worden uitgewisseld om de toekomstige uitdagingen in de automotive sector scherp te krijgen, en nieuwe innovatieprojecten worden opgezet om toe te werken naar oplossingen.

Vestiging en acquisitie

POM Limburg en partners brengen lokale en internationale bedrijven, die op zoek zijn naar de ideale locatie voor hun productie of R&D van (onderdelen van) duurzame voertuigen, in contact met het Clean Mobility Valley-ecosysteem. Bij die zoektocht kunnen de bedrijven rekenen op de begeleiding van een gespecialiseerd team. Dat team gaat daarnaast proactief op zoek naar nieuwe leads via buitenlandse missies en internationale beurzen.

Met de steun van_provincie Limburg_subsidies

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg